• امروز سه شنبه شانزدهم آذر 1400 

لیست صوت ها

صفحه ی اصلی / بانک صوت

اخبار سازمان اوقاف

دسته بندی صوت
مطالب ویژه

میز خدمت الکترونیک

سامانه مدیریت خدمات دولت

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

سامانه شکايات

مزایده ها

نطرسنجی

اولین موقوفه مشارکتی استان

طرح ملی شمیم خدمت

بانک صوت
موضوع
زمان درج
دوشنبه 8 مرداد 1397
لینک دانلود
پخش آنلاین
موضوع
زمان درج
شنبه 4 فروردین 1397
لینک دانلود
پخش آنلاین
موضوع
زمان درج
شنبه 27 آبان 1396
لینک دانلود
پخش آنلاین
موضوع
زمان درج
دوشنبه 17 مهر 1396
لینک دانلود
پخش آنلاین
نام قطعه
موضوع
زمان درج
یک شنبه 17 بهمن 1395
لینک دانلود
پخش آنلاین
نام قطعه
موضوع
زمان درج
چهارشنبه 17 آذر 1395
لینک دانلود
پخش آنلاین
موضوع
زمان درج
چهارشنبه 17 آذر 1395
لینک دانلود
پخش آنلاین
نام قطعه
موضوع
زمان درج
یک شنبه 14 آذر 1395
لینک دانلود
پخش آنلاین
موضوع
زمان درج
یک شنبه 14 آذر 1395
لینک دانلود
پخش آنلاین
موضوع
زمان درج
یک شنبه 14 آذر 1395
لینک دانلود
پخش آنلاین