• امروز پنج شنبه بیست و سوم آبان 1398 

اخبار سازمان اوقاف

مطالب ویژه

خدمات غیر حضوری

مزایده ها

سامانه شکايات

جدول روز شماردهه وقف سال ۱۳۹۸

جدول روز شماردهه وقف سال ۱۳۹۸

جدول روز شماردهه وقف سال ۱۳۹۸

 شنبه 6 مهر 1398   29  0      

جدول روز شماردهه وقف سال ۱۳۹۸

برچسب ها  

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 

آخرین اخبار