• امروز چهارشنبه یکم خرداد 1398 

اخبار سازمان اوقاف

مطالب ویژه

خدمات غیر حضوری

مزایده ها

سامانه شکايات

آگهی مزایده 9باب مغازه در امامزاده سیدبهاءالدین محمد(ع) شیخ شبان

آگهی مزایده 9باب مغازه در امامزاده سیدبهاءالدین محمد(ع) شیخ شبان

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرکرد در نظر دارد 9 باب مغازه مربوط به امامزاده سید بهاءالدین محمد(ع) روستای شیخ شبان را از طریق آگهی مزایده به اجاره واگذار نماید

 یک شنبه 12 اسفند 1397   142  0      

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرکرد در نظر دارد 9 باب مغازه مربوط به امامزاده سید بهاءالدین محمد(ع) روستای شیخ شبان را به شرح جدول ذیل از طریق آگهی مزایده به اجاره واگذار نماید.متقاضيان مي توانند درخواست كتبي خود را مبنی بر پیشنهاد میزان اجاره بهاء را حداکثر 15 روز پس از انتشار این آگهی به دبيرخانه اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرکرد تحویل و رسید دریافت نمایند
مغازه شماره 2: مورد استفاده: محصولات فرهنگی -اجاره بها:24/800/000ریال هشت ماهه
مغازه شماره 3: مورد استفاده: لباس، کیف و کفش -اجاره بها:40/000/000ریال هشت ماهه
مغازه شماره 4: مورد استفاده: خرازی -اجاره بها:40/000/000ریال هشت ماهه
مغازه شماره5: مورد استفاده: خرازی -اجاره بها:40/000/000ریال هشت ماهه
مغازه شماره 6: مورد استفاده: خرازی -اجاره بها:40/000/000ریال هشت ماهه
مغازه شماره 9: مورد استفاده: خرازی -اجاره بها:40/000/000ریال هشت ماهه
مغازه شماره 10: مورد استفاده: لباس، کیف و کفش -اجاره بها:40/000/000ریال هشت ماهه
مغازه شماره 11: مورد استفاده: مرغ فروشی -اجاره بها:24/800/000ریال هشت ماهه
پارک بادی( توجه: کلیه مجوزات و استاندارد با شخص متقاضی بوده ، چنانچه جهت اخذ مجوزات اقدامی صورت نگیرد،سپرده وی به نفع بقعه ضبط خواهد گردید -   اجاره بها: 80/000/000 ریال هشت ماهه  
مغازه شماره 13: مورد استفاده: کشتارگاه -اجاره بها:51/600/000ریال دوازده ماهه
 

‏-متقاضيان می بايست 10 درصد قیمت پایه مزایده را به عنوان سپرده شرکت در مزایده از طریق فیش صادره از طرف حسابداری اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرکرد به حساب واریز نمایند و یک نسخه از فیش مربوطه به عنوان رسید به متقاضی تحویل داده خواهدشد

2‏-متقاضيان مشخصات و آدرس و مبلغ پيشنهادي خود را بر مبناي قيمت پايه بطور صريح و با حروف خوانا در درخواست خود قيد نموده وسر بسته تحويل دبيرخانه اداره اوقاف و امور خيريه نموده و رسيد دريافت نمايند.

3‏- با برنده مزايده به مدت مشخص شده با اخذ وثيقه مناسب و ضامن معتبر ومورد تاییدقرارداد اجاره منعقد خواهد شد. شروع قرارداد 5 روز پس از اعلام کمیسیون مي باشد. و اگر برنده مزايده در مدت مقرر از تنظيم اجاره نامه خودداري نمود منصرف تلقي وسپرده اش به نفع موقوفه ضبط و با نفرات بعدي قرارداد اجاره منعقد مي گردد.

4‏- كميسيون مزايده­ در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است. به پيشنهادات مبهم و مخدوش و مشروط بدون سپرده و يا خارج از موعد مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد و سپرده افرادي كه برنده مزايده  نمي شوند مسترد مي­گردد .

5‏- كليه هزينه های مشاعی از قبيل آب ، برق، گاز، برف روبي و غيره در صورت وجود بعهده مستأجر است همچنين هزينه های  انتشار آگهي مزايده و حق الزحمه كارشناسي هنگام تنظيم سند اجاره از برنده مزايده دريافت مي گردد .

6‏-اشخاصي كه مشمول ممنوعيت در معاملات مي باشند حق شركت در مزايده را ندارند .

7‏- متقاضيان با قبول تمام شرايط فوق در مزايده شركت مي نمايند. ضمناً متقاضيان مي توانند از محل بازديد نمايند و قرارداد اجاره با در نظر داشتن وضعيت موجود  ملک   توسط مستأجر منعقد مي گردد .

8 ‏- تقاضای متقاضیان رأس ساعت 10 صبح  روز بعد پایان مهلت مقرر در محل اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرکرد با حضور اعضای کمیسیون مزایده مفتوح و رسیدگی و برندگان مشخص می گردند .

مقاضیان محترم برای اطلاعات بیشتر از شرایط مزایده با آدرس و تلفن زیر تماس حاصل نمایید.

آدرس: شهركرد خیابان12 محرم خیابان دکتر حبیب الله حسینی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرکرد                    تلفن تماس : 2242205 3   ‏-   224 2204 3

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برچسب ها  

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 

آخرین اخبار