11 معرفي مديران
  • امروز یک شنبه دهم فروردین 1399 

ارتباط با مدیران

ارتباط با مدیران

اخبار ویژه
مطالب ویژه

نطرسنجی

خدمات غیر حضوری

مزایده ها

سامانه شکايات

حجت الاسلام والمسلمین حسن امیری
عنوان
مدیر کل اوقاف وامورخیریه چهارمحال وبختیاری
نام مدیر
حجت الاسلام والمسلمین حسن امیری
تلفن
03832220119
فکس
03832220170
پست الکترونیک
عظیم کاویان نژاد
عنوان
رییس اداره بهره وری اقتصادی موقوفات وبقاع متبرکه
نام مدیر
عظیم کاویان نژاد
تلفن
03832221881
فکس
03832220170
پست الکترونیک
ولی الله یزدانی
عنوان
رییس اداره تحقیق
نام مدیر
ولی الله یزدانی
تلفن
03832221881
فکس
03832220170
پست الکترونیک
هادی گنجی
عنوان
مسئول حراست
نام مدیر
هادی گنجی
تلفن
03832221881
فکس
03832220170
پست الکترونیک
آیت الله روحانی
عنوان
مسئول امور قرآنی
نام مدیر
آیت الله روحانی
تلفن
03832221881
فکس
03832220170
پست الکترونیک
شهرام اسدی
عنوان
مسئول هماهنگی و پیگیری دفتر مدیر کل
نام مدیر
شهرام اسدی
تلفن
03832220119
فکس
03832220170
پست الکترونیک
مهدی صادقی
عنوان
مسئول مالی غیر عمومی
نام مدیر
مهدی صادقی
تلفن
03832221881
فکس
03832220170
پست الکترونیک
عسگر زمانی
عنوان
رییس اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرکرد
نام مدیر
عسگر زمانی
تلفن
03832242543
فکس
03832242543
پست الکترونیک
حجت الاسلام سید رضا شیرمردی
عنوان
سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان لردگان
نام مدیر
حجت الاسلام سید رضا شیرمردی
تلفن
03834442990
فکس
پست الکترونیک
حجت الاسلام والمسلمین نصرالله سلیمانی
عنوان
رییس اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان بروجن
نام مدیر
حجت الاسلام والمسلمین نصرالله سلیمانی
تلفن
03834223759
فکس
03834225706
پست الکترونیک
روشن سراج الدین میرقائد
عنوان
رییس دفترنمایندگی اوقاف وامورخیریه شهرستان فارسان
نام مدیر
روشن سراج الدین میرقائد
تلفن
03833229928
فکس
03833229928
پست الکترونیک