13 معرفي مديران
  • امروز سه شنبه شانزدهم آذر 1400 

ارتباط با مدیران

ارتباط با مدیران

اخبار ویژه
مطالب ویژه

میز خدمت الکترونیک

سامانه مدیریت خدمات دولت

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

سامانه شکايات

مزایده ها

نطرسنجی

اولین موقوفه مشارکتی استان

طرح ملی شمیم خدمت

حجت الاسلام والمسلمین حسن امیری
عنوان
مدیر کل اوقاف وامورخیریه چهارمحال وبختیاری
نام مدیر
حجت الاسلام والمسلمین حسن امیری
تلفن
03832220119
فکس
03832220170
پست الکترونیک
هادی گنجی
عنوان
معاون مدیریت منابع و پشتیبانی
نام مدیر
هادی گنجی
تلفن
03832221881 داخلی 3114
فکس
03832220170
پست الکترونیک
علی مهرابی
عنوان
معانت فرهنگی و ااجتماعی
نام مدیر
علی مهرابی
تلفن
03832221881 داخلی 3116
فکس
پست الکترونیک
علی رشیدیان
عنوان
مسؤل حراست
نام مدیر
علی رشیدیان
تلفن
03832221881 داخلی 3113
فکس
پست الکترونیک
مهدی صادقی
عنوان
مسئول بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات و مسؤل مالی غیر عمومی
نام مدیر
مهدی صادقی
تلفن
03832221881 داخلی 3146
فکس
03832220170
پست الکترونیک
باباجان  رئیسی
عنوان
رئیس اداره حقوقی و ثبتی
نام مدیر
باباجان رئیسی
تلفن
03832221881 داخلی 3115
فکس
پست الکترونیک
عظیم کاویان نژاد
عنوان
رییس اداره بهره وری اقتصادی موقوفات وبقاع متبرکه
نام مدیر
عظیم کاویان نژاد
تلفن
03832221881 داخلی 3117
فکس
03832220170
پست الکترونیک
ولی الله یزدانی
عنوان
رییس اداره تحقیق
نام مدیر
ولی الله یزدانی
تلفن
03832221881 - داخلی 3118
فکس
03832220170
پست الکترونیک
آیت الله روحانی
عنوان
مسئول امور قرآنی
نام مدیر
آیت الله روحانی
تلفن
03832221881 داخلی 3119
فکس
03832220170
پست الکترونیک
عسگر زمانی
عنوان
رییس اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرکرد
نام مدیر
عسگر زمانی
تلفن
03832242543
فکس
03832242543
پست الکترونیک
اسلام عالی
عنوان
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بروجن
نام مدیر
اسلام عالی
تلفن
038-34224020
فکس
038-34225706
پست الکترونیک
حجت الاسلام سید رضا شیرمردی
عنوان
سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان لردگان
نام مدیر
حجت الاسلام سید رضا شیرمردی
تلفن
03834442990
فکس
پست الکترونیک
حجت الاسلام والمسلمین نصرالله سلیمانی
عنوان
رییس اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان بروجن
نام مدیر
حجت الاسلام والمسلمین نصرالله سلیمانی
تلفن
03834223759
فکس
03834225706
پست الکترونیک