11 معرفي مديران
  • امروز دوشنبه ششم بهمن 1399 

ارتباط با مدیران

ارتباط با مدیران

اخبار ویژه
مطالب ویژه

نطرسنجی

میز خدمت الکترونیک

مزایده ها

سامانه شکايات

حجت الاسلام والمسلمین حسن امیری
عنوان
مدیر کل اوقاف وامورخیریه چهارمحال وبختیاری
نام مدیر
حجت الاسلام والمسلمین حسن امیری
تلفن
03832220119
فکس
03832220170
پست الکترونیک
هادی گنجی
عنوان
معاون مدیریت منابع و پشتیبانی
نام مدیر
هادی گنجی
تلفن
03832221881 داخلی 3114
فکس
03832220170
پست الکترونیک
محمد فروزنده
عنوان
مسئول روابط عمومی
نام مدیر
محمد فروزنده
تلفن
038-32221881 داخلی 3105
فکس
038-32220170
پست الکترونیک
oghafchb@gmail.com
عظیم کاویان نژاد
عنوان
رییس اداره بهره وری اقتصادی موقوفات وبقاع متبرکه
نام مدیر
عظیم کاویان نژاد
تلفن
03832221881 داخلی 3117
فکس
03832220170
پست الکترونیک
ولی الله یزدانی
عنوان
رییس اداره تحقیق
نام مدیر
ولی الله یزدانی
تلفن
03832221881 - داخلی 3118
فکس
03832220170
پست الکترونیک
آیت الله روحانی
عنوان
مسئول امور قرآنی
نام مدیر
آیت الله روحانی
تلفن
03832221881 داخلی 3119
فکس
03832220170
پست الکترونیک
مهدی صادقی
عنوان
مسئول بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات و مسؤل مالی غیر عمومی
نام مدیر
مهدی صادقی
تلفن
03832221881 داخلی 3146
فکس
03832220170
پست الکترونیک
عسگر زمانی
عنوان
رییس اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرکرد
نام مدیر
عسگر زمانی
تلفن
03832242543
فکس
03832242543
پست الکترونیک
اسلام عالی
عنوان
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بروجن
نام مدیر
اسلام عالی
تلفن
038-34224020
فکس
038-34225706
پست الکترونیک
حجت الاسلام سید رضا شیرمردی
عنوان
سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان لردگان
نام مدیر
حجت الاسلام سید رضا شیرمردی
تلفن
03834442990
فکس
پست الکترونیک
حجت الاسلام والمسلمین نصرالله سلیمانی
عنوان
رییس اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان بروجن
نام مدیر
حجت الاسلام والمسلمین نصرالله سلیمانی
تلفن
03834223759
فکس
03834225706
پست الکترونیک