16 معرفي مديران
  • امروز یک شنبه بیست و هفنم آبان 1397 

ارتباط با مدیران

ارتباط با مدیران

اخبار ویژه
مطالب ویژه

آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قران کریم

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

حجت الاسلام والمسلمین حسن امیری
عنوان
مدیر کل اوقاف وامورخیریه چهارمحال وبختیاری
نام مدیر
حجت الاسلام والمسلمین حسن امیری
تلفن
03832220119
فکس
03832220170
پست الکترونیک
حمید شریفیان
عنوان
معاونت توسعه منابع وپشتیبانی
نام مدیر
حمید شریفیان
تلفن
03832221881
فکس
03832220170
پست الکترونیک
حجت الاسلام والمسلمین مجتبی محمدی
عنوان
معاونت فرهنگی و اجتماعی
نام مدیر
حجت الاسلام والمسلمین مجتبی محمدی
تلفن
03832221881
فکس
03832220170
پست الکترونیک
اسلام عالی
عنوان
رییس اداره حقوقی و ثبتی
نام مدیر
اسلام عالی
تلفن
03832221881
فکس
03832220170
پست الکترونیک
عظیم کاویان نژاد
عنوان
رییس اداره بهره وری اقتصادی موقوفات وبقاع متبرکه
نام مدیر
عظیم کاویان نژاد
تلفن
03832221881
فکس
03832220170
پست الکترونیک
ولی الله یزدانی
عنوان
رییس اداره تحقیق
نام مدیر
ولی الله یزدانی
تلفن
03832221881
فکس
03832220170
پست الکترونیک
هادی گنجی
عنوان
مسئول حراست
نام مدیر
هادی گنجی
تلفن
03832221881
فکس
03832220170
پست الکترونیک
آیت الله روحانی
عنوان
مسئول بازرسی
نام مدیر
آیت الله روحانی
تلفن
03832221881
فکس
03832220170
پست الکترونیک
محمد صادق رحمتی
عنوان
مسئول روابط عمومی وارتباطات
نام مدیر
محمد صادق رحمتی
تلفن
03832221881
فکس
03832220170
پست الکترونیک
عماد احمدپور
عنوان
مسئول فناوری اطلاعات و ارتباطات
نام مدیر
عماد احمدپور
تلفن
03832221881
فکس
03832220170
پست الکترونیک
شهرام اسدی
عنوان
مسئول هماهنگی و پیگیری دفتر مدیر کل
نام مدیر
شهرام اسدی
تلفن
03832220119
فکس
03832220170
پست الکترونیک
مهدی صادقی
عنوان
مسئول مالی غیر عمومی
نام مدیر
مهدی صادقی
تلفن
03832221881
فکس
03832220170
پست الکترونیک
عسگر زمانی
عنوان
رییس اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرکرد
نام مدیر
عسگر زمانی
تلفن
03832242543
فکس
03832242543
پست الکترونیک
حجت الاسلام والمسلمین نصرالله سلیمانی
عنوان
رییس اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان بروجن
نام مدیر
حجت الاسلام والمسلمین نصرالله سلیمانی
تلفن
03834223759
فکس
03834225706
پست الکترونیک
عوضعلی قاسمی
عنوان
رییس اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان لردگان
نام مدیر
عوضعلی قاسمی
تلفن
03834442990
فکس
03834442990
پست الکترونیک
روشن سراج الدین میرقائد
عنوان
رییس دفترنمایندگی اوقاف وامورخیریه شهرستان فارسان
نام مدیر
روشن سراج الدین میرقائد
تلفن
03833229928
فکس
03833229928
پست الکترونیک